AVÍS LEGAL

IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEB
D’acord amb alló que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, destallem tot seguit les dades indentificatives de l’entitat titular de la web:
“Income Projects, SL” (d’ara en davant el Titular), com CIF B65627747, domiciliada en c. Rosselló 214 bis, 08008 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42795, Foli 33, Full B413157, Inscripció 1.

CONDICIONS D'ÚS
Les presents Condicions (d’ara en davant anomenades Avís Legal) tenen per objecte regular l’us d’aquesta web que el seu Titular posa a disposició del públic en la present URL.

La utilització de la web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena per part de l’Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar la web, els seus constinguts i serveis, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa forma, l’Usuari s’obliga a no utilitzar la web, o els serveis que es prestin mitjançant la mateixa, amb fins i efectes il.lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interesos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir el normal gaudiment de la web per part d’altres Usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la web, amb excepció de que s’indiqui el contrari, son titularitat esclusiva del Titular de la web o de tercers i, amb carácter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, códi font, logos, textos, gràfics, il.lustracions, fotografíes, i demés elements que apareguin a la web.
De la mateixa forma, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la web estan protegits per la Llei.
El Titular de la web no concedeix cap mena de llicència o autorització d’us personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel.lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la seva web i els serveis ofertats en la mateixa.
Per aixó, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts d’aquesta web constitueix una infracció dels drets de la propietat intel.lectual i/o industrial del Titular de la web o del titular dels mateixos.

RESPONSABILITAT
Responsabilitat per l'Ús del web
L’Usuari es l’únic responsable de les infraccions en les que pugui incòrrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la web, quedant el Titular de la web, els seus socis, empreses del grup, col.laboradors, empleats y representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que se’n pogués derivar per les accions de l’Usuari.
El Titular de la web farà servir tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent a la web, malgrat aixó, el Titular de la mateixa no assumeix cap garantia en relació a l’absencia d’errors, o de possibles inexactituts i/o omisions en cap dels continguts accesibles mitjançant aquesta web.

Responsabilitat pel funcionament del web
El Titular de la web exclou tota responsabilitat relativa a la disponibilitat i continuitat del lloc web així com dels serveis vinculats a la mateixa, de qualsevol interferència, omisions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o deconexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al Titular de la web.
El Titular de la web està facultat per a suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accesibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en la web poden conduir a l’Usuari a altres webs gestionades per tercers. La funció dels enllacós o links que apareixen es únicament la d’informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret.
El titular de la web queda exonerat de tota responsabilitat per el correcte funcionament d’aquells enllaços, del resultat obtinguts mitjançant ells, de la veracitat i licitut del contingut o informació a la que es pugui accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’Usuari en virtut de la informació trobada a la web enllaçada.

DADES PERSONALS OBTINGUDES
Si Vosté te alguna pregunta sobre la nostra Política de Gestió de Dades o si desitja sol.licitar informació sobre les dades que obren en el nostre poder, si creu que les seves Dades Personals estan incorrectes o si desitja que s’esborrin, per favor trameti un correu electrònic a l’adreça següent: info@ip-incomeprojects.com. Income Projects porcedirà a l’actualització, correcció i/o esborrat de les seves Dades Personals d’acord amb la seva sol.licitud.

OBSERVACIONS DE L'USUARI
L’Usuari garantitza que la informació, material, continguts o observacions que no siguin les seves pròpies dades personals i que siguin faclitats al Titular de la web mitjançant la web, no infringeixen els drets de propietat intel.lectual o industrial de tercers, ni cap altra disposició legal.

MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D'ÚS
El Titular de la web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia, les condicions d’us de la present web. L’Usuari quedarà obligat de forma automàtica per les condicions d’us que es trobin vigents en el moment en que accedeixi a la web, per la qual cosa haurà de llegir de forma periódica les condicions d’us esmentades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL
Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació del present Avís Legal es regiràn per la legislació espanyola, i es sotmetràn a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.