Administració, Organització i Eficiència

Generalment, menys del 10% del temps dedicat a qualsevol tasca dins una organització afegeix valor. La resta es malbarata degut a passos innecessaris o desequilibris en les operacions.

(Mark Blaxill i Tom Hout. "Boston Consulting Group")

 • Anàlisi Financer
 • Anàlisi de Processos i Assignació de Recursos
 • Eficiència i Productivitat
 • Control de Gestió
 • Desenvolupament i Creixement

Coordionadora àrea: Concepció Martínez

Economista, Auditor i Censor Jurat de Comptes. Màster en Assessoria i Gestió Tributària (ESADE)

 • CONTACTE
 • E-mail
 • Link
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn